Αγιογραφίες - Συντήρηση Έργων ΤέχνηςΕιδικευόμαστε στην Συντήρηση και Αποκατάσταση κατεστραμμένων φορητών εικόνων και τοιχογραφιών καθώς επίσης και την Αγιογράφηση Ναών και Έργων Τέχνης.


Αναλαμβάνουμε  • Συντήρηση Αγιογραφιών από Σαράκι
  • Αποκατάσταση και Επιζωγράφιση
  • Συντήρηση Ναών
  • Συντήρηση Ξυλόγλυπτων
  • Συντήρηση και Αποκατάσταση Φορητών Εικόνων
  • Διαθέτουμε Εξειδικευμένα Μηχανήματα για Συντήρηση Πολυέλαιων Εκκλησιών

Φωτογραφίες Συντήρησης Έργων Τέχνης - Ναών

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Οινόης - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός - Λαχανόκηποι - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός - Λαχανόκηποι - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός - Λαχανόκηποι - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός - Λαχανόκηποι - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός - Λαχανόκηποι - Πριν & Μετά

Ιερός Ναός - Λαχανόκηποι - Πριν & Μετά

Καθαρισμός Πολυέλαιου

Καθαρισμός Πολυέλαιου

Συντήρηση Εικονοστασίου - Πριν & Μετά

Συντήρηση Εικονοστασίου - Πριν & Μετά

Συντήρηση Εικονοστασίου - Πριν & Μετά

Συντήρηση Εικονοστασίου - Πριν & Μετά